Subnavigatie

X

Over

VrijSceptisch – Opinieblog – Liberaal-conservatief met een vrije sceptische mening.

Liberaal-conservatisme is een stroming waarin individuele vrijheden voorop staan. Daarnaast is men in deze stroming voor het behouden van tradities, normen en waarden. Vooral tradities, normen en waarden die de individuele vrijheden beschermen en bekrachtigen zijn in deze stroming belangrijk. Wanneer tradities, normen en waarden strijdig zijn met individuele vrijheden, is de liberaal-conservatief geneigd om de individuele vrijheden zwaarder te laten wegen dan het behouden van tradities, normen en waarden. Dat staat in contrast met het conservatief-liberalisme waarin met het behouden van tradities, normen en waarden zwaarder laat wegen dan de individuele vrijheid. Een liberaal-conservatief persoon is niet tegen progressie zolang deze progressie is gericht op het verruimen en beschermen van de individu. Het progressief beleid dient daarbij geen doel op zich te worden, waarbij men tradities, normen en waarden enkel afschaft of aanpast “omdat ze oud zijn” of “omdat het de 21ste eeuw is”. Een liberaal-conservatief begrijpt dat tradities, normen en waarden symbolische en maatschappelijke waarde hebben en dat ze daarom beschermd moeten worden – zolang ze niet ten koste gaan van de vrije individu.

“Scepticism is the first step towards truth” ― Denis Diderot