Subnavigatie

X

Over

VrijSceptisch – Opinieblog – Liberaal-conservatief met een sceptische vrije mening. Ik geef mijn vrije mening, want dat is mijn recht. Ik ben sceptisch, want dat is de eerste stap naar de waarheid.

Traditie, familie en economische vrijheid zijn mijn belangrijkste pijlers. Er is niet belangrijker dan het behouden van de eigen historie en cultuur, het behouden van de familie als hoeksteen van de samenleving, de vrijheid om jezelf te ontwikkelen en om je vrij in de economie te kunnen bewegen.

Ik ben christelijk opgevoed, maar worstel met het bestaan van God. Ik ben sceptisch tegenover het mainstream geloof in de kerken. God zie ik niet als een magische man die Hemel en Aarde binnen zeven dagen maakte, maar als de geest van de menselijke natuur. De Bijbel is een poging tot het verklaren en vinden van deze menselijke natuur. God (de menselijke natuur) is de rode draad in de Bijbelboeken. Het goddelijke principe is dat niemand boven deze menselijke natuur staat. Niemand staat boven God, onze menselijke natuur, iedereen is onderworpen aan God, onze menselijke natuur. Een ieder die zich boven God heft, boven onze menselijke natuur, zal worden neergeslagen door God, onze menselijke natuur.

“Scepticism is the first step towards truth” ― Denis Diderot