Subnavigatie

X

Deze desinformatie zat in Baudet zijn bijdrage (APB)

Op 22 september 2021 was het weer tijd voor de Algemene Politieke Beschouwing (APB). Ook Forum voor Democratie (FVD)-voorman Thierry Baudet kwam aan het woord. In dit artikel richt ik mij op de desinformatie in Baudet zijn bijdrage tijdens de ABP.

In zijn bijdrage, komt Baudet met het standaard verhaal – dat hij al een aantal maanden verkondigd: corona is een hoax, corona is maar een verkoudheid, een griepje, en het is allemaal onderdeel van een globaal plan van ‘de elite’ om de mensheid te controleren en een nieuwe wereldorde te scheppen. De volledige bijdrage van Baudet is te lezen op de website van FVD.

De strekking is, dat door het snelle muteren van virussen zoals corona, de door vaccins opgewekte antistoffen hun beschermende werking zeer snel verliezen, en dat juist deze antistoffen vervolgens toekomstige infecties kunnen versterken.” – Thierry Baudet

In zijn bijdrage, verwijst Baudet naar een studie betreffende antibody-dependent enhancement (ADE).1 De conclusie die Baudet trekt op basis van deze studie is deels juist. ADE is een fenomeen waardoor een persoon met antistoffen een hyperimmuunrespons kan krijgen – en dus ergere symptomen krijgt dan wanneer deze persoon geen antistoffen heeft.2 ADE treedt echter niet alleen op bij door vaccins opgewekte antistoffen. ADE kan ook optreden na natuurlijke besmetting. ADE treedt immers op bij een interactie met antistoffen en een mutatie van het virus. Daarbij maakt het niet uit of deze antistoffen zijn opgewekt door natuurlijke besmetting of door een vaccin.

*Notitie bij dit stuk: ik ben geen expert betreffende ADE. Ik heb me enkel ingelezen in een aantal relevante wetenschappelijke artikelen. Fouten/correcties graag melden via een reactie onderaan dit bericht.

Het proces wordt Antibody Dependent Enhancement genoemd, en vele immunologen en virologen hebben dit mechanisme sindsdien bevestigd. Begin dit jaar werd het bijvoorbeeld nog uitgebreid beschreven in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Nature.” – Thierry Baudet

Baudet vervolgt zijn bijdrage met de bovenstaande onderbouwing. Hij verwijst hierbij naar een artikel uit het tijdschrift Nature van Lee en collega’s (2020). Hoewel dit artikel eventuele verbanden en risico’s beschrijft, komt het tot de conclusie dat er te weinig onderzoek is geweest om het een of ander te kunnen uitsluiten. In andere woorden: er is te weinig onderzoek naar ADE door coronavaccins om tot de conclusie te komen dat het wel (of niet) voorkomt:

ADE has been observed in SARS, MERS and other human respiratory virus infections including RSV and measles, which suggests a real risk of ADE for SARS-CoV-2 vaccines and antibody-based interventions. However, clinical data has not yet fully established a role for ADE in human COVID-19 pathology.” – Lee, et al. (2020)3

In het Health Feedback netwerk komen een aantal experts aan het woord: Zij komen eveneens tot de conclusie dat er nog te weinig onderzoek is geweest naar ADE om conclusies te trekken over eventuele ADE dat zou worden geactiveerd door de vaccins.4

Anders dan bij klassieke vaccins, die verzwakte of lamgeslagen virussen integraal in je lijf inbrengen, zodat je immuunsysteem in alle rust antistoffen kan ontwikkelen die een virus integraal de baas kunnen (vergelijkbaar met het op natuurlijke wijze doormaken van een infectie), stimuleren de experimentele coronavaccins je lichaam om zelf een enkel specifiek eiwit van het – vele tientallen eiwitketens lange – coronavirus te produceren.” – Thierry Baudet

De mRNA coronavaccins zijn niet experimenteel. Er wordt al meer dan drie decennia lang gewerkt aan deze nieuwe techniek.5 Daarnaast worden mRNA vaccins al sinds 2011 getest in mensen ter behandeling van kanker. Als er echte gevaarlijke lange termijn effecten waren, hadden ze die – naar alle waarschijnlijkheid – al lang ontdekt.6

“En hoe je het precies wil noemen is natuurlijk altijd onderwerp van discussie, maar Robert Malone, uitvinder van de mRNA-techniek , noemt het ‘op gentherapie gebaseerde vaccins’ – en dat is ook de reden dat deze regering besloot om vergunningsaanvragen voor gentherapie sterk te vereenvoudigen (zoals te lezen in de Staatscourant van 30 maart 2020).” – Thierry Baudet

Dit argument wordt vaak aangehaald om te claimen dat de vaccins “gentherapie” zijn. Dit is een grote misvatting onder – vooral – aanhangers van Baudet. Zoals Robert Malone zelf aangeeft, is het gebaseerd op gentherapie. Dat is wat anders dan zeggen dat het coronavaccin gentherapie is. Bij gentherapie is er sprake van de behandeling van het DNA van de patiënt. Bijvoorbeeld om een gen uit te schakelen dat een erfelijke ziekte veroorzaakt. Het mRNA dat in de vaccins zit, kan echter niet in de celkern terecht komen en dus ook niet het DNA van de ontvanger behandelen.7

Hoe zit het dan met de claim dat het gebaseerd is op gentherapie? Het idee achter mRNA is dat het DNA wordt uitgelezen, getranscribeerd op een pre-mRNA proteïne, waarmee men een mRNA proteïne kan bouwen, die vervolgens door de ribosoom wordt uitgelezen (translation) en een spike eiwit maakt. Er is – normaalgesproken – in de productie van mRNA dus sprake van het uitlezen en transcriberen van het DNA.8 Echter heeft het coronavirus geen DNA. Het coronavirus heeft een zogenaamd ‘positive sense’ RNA – waardoor transcriptie niet nodig is.9 Dus ook bij de productie van coronavaccins komt geen gentherapie kijken.

Deze mRNA vaccins maken gebruik van hele kleine deeltjes (nanodeeltjes), die als een soort vetbolletjes de werkzame vaccin-stof door het lichaam verplaatsen. Die deeltjes zijn niet ongevaarlijk en geven aanzienlijke bijwerkingen.” – Thierry Baudet

mRNA coronavaccins maken gebruik van vetbolletjes (lipid nanoparticles) om het mRNA in de cel te leveren.10. In het onderzoek – waar Baudet naar verwijst – uiten de onderzoekers hun zorgen over de veiligheid van nanodeeltjes in het menselijk lichaam. Echter zijn de onderzoekers erg positief over de lipid nanodeeltjes11 en ook de FDA en EMA oordeelden dat deze deeltjes veilig zijn en hebben deze al in 2018 goedgekeurd (zie tabel 2: ONPATTRO Patisiran).12

…de bijwerkingen kunnen variëren van mild tot zeer ernstig – zo kennen we de angstwekkende beelden en verhalen van mensen die direct na de prik onwel werden, hartproblemen kregen, verlamd raakten of zelfs kort erna stierven.” – Thierry Baudet

Uiteraard kennen we allemaal deze verhalen. Deze verhalen bewijzen echter niet een causaal verband tussen het coronavaccin en de ervaren bijwerkingen. Vanzelfsprekend komen vooral de negatieve verhalen in het nieuws, want deze hebben nieuwswaarde – het verkoopt, levert clicks op. Uit een artikel van het tijdschrift Nature blijkt dat er wel relaties bestaan tussen ernstige bijwerkingen en de vaccins, maar een causaal verband moet nog worden onderzocht.13

Wanneer het spike eiwit in het lichaam wordt gevormd, ontstaan daardoor op talloze plekken in het lijf kleine stollinkjes; bijna iedereen met een prik wordt om die reden een dag tot een week niet lekker.” – Thierry Baudet

Volgens een aantal studies,14 15 blijft het overgrote deel van de spike eiwitten in de spier waarin het wordt geproduceerd na vaccinatie. De rest wordt komt voor een groot deel terecht in de lymfeklieren in de buurt. Logisch, want het lymfesysteem wordt gebruikt om afvalstoffen te verwerken – waaronder uitgeschakelde spike eiwitten.16

Dat men zich een dag tot een week later niet lekker voelt, is ook logisch. Je lichaam reageert op de lichaamsvreemde spike eiwitten en dat roept een immuunrespons op.17 In andere woorden: je wordt ziek. Tot hoeverre het spike eiwit zich verspreidt in het lichaam, heeft daar weinig mee van doen. Enkel de aanwezigheid van een voldoende hoeveelheid spike eiwitten wekt een immuunrespons op, ongeacht waar deze spike eiwitten zich bevinden.

Baudet vervolgt zijn bijdrage met een lijst van bijwerkingen die kunnen optreden na vaccinatie. Overigens negeert hij het feit dat natuurlijke besmetting ook leidt tot allerlei bijwerkingen – waaronder de door Baudet genoemde ontsteking van de hartspier. De kans op een hartspierontsteking (Myocarditis) is zelfs hoger onder niet-gevaccineerde personen die besmet raken met het coronavirus dan onder personen die het vaccin hebben ontvangen.18

Doordat het correct diagnosticeren en registreren van deze bijwerkingen niet eenvoudig blijkt te zijn, is de ware omvang speelbal geworden van inschattingen.” – Thierry Baudet

Baudet geeft hier zelf toe dat de gegevens rondom het registreren van de door hem genoemde bijwerkingen niet eenvoudig blijkt te zijn. In andere woorden: alles wat hij net zei over de “angstwekkende beelden” en de “zeer groot aantal, zeer uiteenlopende soorten bijwerkingen” is gebaseerd op onbetrouwbare en onvolledige data.

Maar tot nu toe hebben – gecorrigeerd voor de hogere absolute aantallen van de vaccinaties – relatief twintig keer zoveel mensen aangegeven last te hebben van bijwerkingen als bij andere vaccins het geval is.” – Thierry Baudet

Baudet negeert hierbij even het feit dat iedereen is opgeroepen om melding te maken van eventuele bijwerkingen. Dit kan er toe hebben geleid dat men veel frequenter een bijwerking meldt dan normaalgesproken. Overigens vermeldt Baudet voor de “twintig keer zoveel” geen enkele bronvermelding. Het is volledig onduidelijk waar deze claim op is gebaseerd en hoe hij tot deze factor 20 is gekomen.

Er zijn in Nederland mogelijk vele honderden doden gevallen – zo niet meer – en in Europa vele duizenden.” – Thierry Baudet

Wederom geen bronvermelding, enkel een vermoeden. Onlangs verscheen een artikel in de Volkskrant over de sterfte na vaccinatie.19 Duizenden mensen stierven inderdaad na vaccinatie, maar dat betekent niet dat ze stierven door vaccinatie.

Inmiddels zijn alweer vele nieuwe varianten van COVID-19 gevormd die een dergelijk eiwit niet meer hebben, waarmee die mutaties ontsnappen aan de werking van het huidige vaccin.” – Thierry Baudet

Het klopt dat er meerdere varianten zijn gevormd. Het is algemeen bekend dat het virus muteert. Echter betekent dit niet dat het spike eiwit van de eerste variant significant anders is dan latere varianten – en dus een dergelijke eiwit niet meer hebben. Het Pfizer/BioNTech vaccin werkt bijvoorbeeld nog steeds erg goed tegen de Delta-variant, ongeacht de mutatie.20

afgelopen maand verscheen in The Journal of Infection een studie die lijkt uit te wijzen dat gevaccineerden nu al een versterkte reactie hebben op de huidige Delta-variant – en dus meer risico lopen om ernstig ziek te worden dan ongevaccineerden!” – Thierry Baudet

Deze conclusie is niet in lijn met het artikel waar Baudet naar verwijst. In het artikel uiten de auteurs hun zorgen over mogelijke antibody dependent enhancement (ADE) door coronavaccinaties gebaseerd op de Wuhan variant. Echter komen de onderzoekers niet tot de conclusie dat gevaccineerden een versterkte reactie hebben op de huidige Delta-variant. Hoewel hun gemodelleerde data suggereert dat dit wel het geval kan zijn, concluderen de onderzoekers dat er meer onderzoek nodig is naar eventuele ADE.21

De Infection Fatality Rate (IFR) – ofwel, de dodelijkheid – van corona is wereldwijd gemiddeld 0,23 procent.[…] Puur op basis van gezondheidsredenen zou ik dus iedereen onder de 70 afraden zo’n prik te nemen.” – Thierry Baudet

Deze claim laat ik beantwoorden door Harry Hol – die al een video maakte over de IFR van het coronavirus. Daarnaast is Baudet geen medicus, dus hoeveel waarde heeft dat advies op basis van gezondheidsredenen?

Gegevens uit Israël en het Verenigd Koninkrijk lijken dat trouwens ook te bevestigen: bijna 60% van de mensen die vorige maand in Israël in het ziekenhuis lagen met corona, bleek dubbel gevaccineerd. Bijna de helft van de vorige maand in Engeland opgenomen coronapatiënten was volledig gevaccineerd.” – Thierry Baudet

Baudet creëert de suggestie dat juist personen die gevaccineerd zijn relatief vaak in het ziekenhuis belanden. Echter is dit een illusie – veroorzaakt door de Simpson paradox.22 Op 17 augustus schreef Jeffrey Morris23 hierover een artikel met daarin een heldere statistisch onderbouwde uitleg van de Simpson paradox, toegepast op de situatie in Israël. Morris toont aan dat ongevaccineerden 3,1x vaker ernstige symptomen vertonen (en logischerwijs dus vaker in het ziekenhuis belanden) dan mensen die zijn gevaccineerd.

En waarom werden goed werkende en decennia oude medicijnen zoals Ivermectine en Hydroxychloroquine ineens ‘uiterst gevaarlijk’ verklaard en zelfs verboden?” – Thierry Baudet

Het is niet wetenschappelijk aangetoond dat Ivermectine werkt. Er zijn echter wel risico’s verbonden aan het nemen van Ivermectine. Aangezien Ivermectine geen bewezen werking heeft, neem je dus onnodige risico’s.24 Daarnaast is ook niet bewezen dat Hydroxychloroquine werkt ter behandeling van het coronavirus. Uit een klinische studie bleek er geen significant verschil te zijn in ziekteverloop van patiënten die Hydroxychloroquine kregen, vergeleken met een groep patiënten die een placebo kreeg.25

…hoezo die mondkapjes, die gaatjes bevatten die ongeveer honderd miljoen virusdeeltjes kunnen doorlaten en dus totaal niet werken?” – Thierry Baudet

Het is inmiddels algemeen bekend dat de coronavirusdeeltjes zich verspreiden via (micro)druppels. De meeste mensen dragen niet een chirurgisch mondkapje, maar een katoenen of stoffen mondkapje. Deze houden wellicht de microdruppels niet tegen, maar wel de grotere druppels. Sommige druppels zijn klein genoeg om door het mondmasker heen te gaan, maar verdampen – bijvoorbeeld in het zonlicht – tot microdruppels, en kunnen zodoende alsnog worden opgepikt door de wind en rondzweven in de lucht.26

Vanaf dit punt, gaat Baudet verder over allerlei complotten – zoals een QR-maatschappij opgelegd door globalisten om de mens te controleren, etc. Dat lijkt me een goed punt om te stoppen – voor nu dan.


 1. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.vaccine.2008.10.087
 2. https://sciencebasedmedicine.org/it-was-inevitable-that-antivaxxers-would-claim-that-covid-19-vaccines-make-females-infertile/
 3. https://doi.org/10.1038/s41564-020-00789-5
 4. https://healthfeedback.org/claimreview/no-evidence-that-covid-19-vaccines-cause-more-severe-disease-antibody-dependent-enhancement-has-not-been-observed-in-clinical-trials/
 5. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2019.100766
 6. https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/five-things-you-need-know-about-mrna-vaccine-safety
 7. https://www.chop.edu/news/news-views-3-questions-you-will-get-about-new-mrna-vaccines
 8. https://www.nature.com/scitable/topicpage/translation-dna-to-mrna-to-protein-393/
 9. https://www.chop.edu/news/news-views-3-questions-you-will-get-about-new-mrna-vaccines
 10. https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5198101/coronavaccin-bijwerkingen-zwanger-astma-verplicht-voorrang
 11. https://doi.org/10.3390/ijms22010385
 12. https://dx.doi.org/10.1002%2Fbtm2.10143
 13. https://www.nature.com/articles/d41586-021-00880-9
 14. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.02.111
 15. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.ymthe.2017.03.035
 16. https://www.nebraskamed.com/COVID/where-mrna-vaccines-and-spike-proteins-go
 17. https://doi.org/10.1126/sciimmunol.abi6950
 18. https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7035e5.htm
 19. https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/11-519-mensen-overleden-kort-na-vaccinatie-het-venijn-schuilt-natuurlijk-in-dat-woordje-na~b2c7bede/
 20. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
 21. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2021.08.010
 22. https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/08/31/covid-israel-hospitalization-rates-simpsons-paradox/
 23. https://www.covid-datascience.com/post/israeli-data-how-can-efficacy-vs-severe-disease-be-strong-when-60-of-hospitalized-are-vaccinated
 24. https://www.nationalgeographic.com/science/article/the-shaky-science-behind-ivermectin-as-a-covid-19-cure
 25. https://doi.org/10.1001/jama.2020.22240
 26. https://www.youtube.com/watch?v=npXP5wqNzaI

Dit vind je misschien ook leuk

Reacties

Laat een Reageren

Je kan deze gebruiken HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>