Subnavigatie

X

Scepsis: onderzoek anti-zwart racisme klopt van geen kant

Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam publiceerde maandag het rapport: Anti-zwart racisme in de regio Amsterdam. Volgens het rapport wordt racisme op “grote schaal ontkent” (pagina 51). Het onderzoek anti-zwart racisme klopt echter van geen kant.

Om te beginnen klopt de definitie van racisme al niet. In het hoofdstuk Terminologie wordt racisme beschreven als: “het systeem van maatschappelijke praktijken en procedures dat, direct of indirect en bewust of onbewust, ongelijkheid produceert” (pagina 7). Door racisme te definiëren als een systeem en door het onbewust te noemen, is het onmogelijk om racisme te ontkrachten. Want ook al zou je het willen ontkrachten, jouw ontkrachting is onderdeel van het systeem en dus racistisch. Daarbij zou men dan kunnen beargumenteren dat jouw ontkrachting onbewuste racisme bevat. Zoals het rapport op pagina 8 beschrijft: “discriminatie komt juist voort uit onbewuste gedachtegangen.” Hoe het ook went of keert: je bent een racist volgens deze definitie.

Volgens Lexico Dictionary (Oxford) is racisme: “De overtuiging dat verschillende rassen verschillende kenmerken, capaciteiten of kwaliteiten hebben, vooral om ze te onderscheiden als inferieur of superieur aan elkaar.” Dit is de gangbare definitie van racisme. Het rapport probeert zelf racisme te herdefiniëren zonder daarbij naar een bron te verwijzen.

Methodiek

De methodiek klopt ook van geen kant. Het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam gebruikt informatie dat is verzameld via hun meldpunt. Dit is een formulier waar men anoniem een melding kan maken. Iedereen kan dus zomaar wat invullen en de gegevens zijn niet te verifiëren.

Daarnaast kiezen de onderzoekers ervoor om de gegevens te filteren. Ze filteren daarbij alle gegevens weg die niets met anti-zwart racisme te maken hebben. Dit heeft als resultaat dat nog voor het daadwerkelijke onderzoek is begonnen, de onderzoeksvraag al is beantwoord. Een ‘goed’ onderzoek naar anti-zwart racisme zou alle meldingen van anti-zwart racisme afzetten tegen andere vormen van racisme. Alleen dan kun je via bijvoorbeeld een Chi-squared goodness-of-fit analyse kunnen meten of anti-zwart racisme disproportioneel voorkomt.

De onderzoeksvraag is al beantwoord voordat het onderzoek is begonnen. Dat is te vinden in de terminologie. Het rapport stelt: “Racisme is dus verweven met het beleid van instituties en in bredere zin met de Nederlandse cultuur en haar individuen, waardoor een wisselwerking optreedt die ongelijkheid op basis van huidskleur stelselmatig in stand houdt en reproduceert” (pagina 7). Daarmee is de conclusie eigenlijk al duidelijk: racisme en institutioneel racisme zijn onderdeel van de Nederlandse cultuur en haar individuen. In andere woorden: alle Nederlanders zijn racisten want hun cultuur en haar instituties zijn gebaseerd op racisme. Je zou het onderzoek daarna eigenlijk al kunnen afsluiten, want het antwoord is al duidelijk: Nederlanders zijn racisten.

Conclusies

Het onderzoek anti-zwart racisme klopt van geen kant, dat blijkt ook uit de conclusies van het rapport. De conclusies die worden getrokken zijn niets meer dan overhaaste generalisaties. Bijvoorbeeld de conclusie: “De meldingen van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam tonen aan dat anti-zwart racisme een alledaags probleem is, dat is verweven met sociale systemen en instituties” (pagina 51). Deze conclusie klopt niet met de cijfers. In 2019 waren er 103 meldingen van anti-zwart racisme. Dat is 0,28 meldingen per dag. Het is op basis van deze cijfers dus geen “alledaags probleem.

Een ander voorbeeld is de conclusie: “Racisme wordt op grote schaal ontkend of geminimaliseerd en het nemen van verantwoordelijkheid ter bestrijding van racisme wordt vermeden” (pagina 51). Deze conclusie is niet gebaseerd op cijfers, maar op anekdotisch bewijs. Er zijn een aantal verhalen waaruit blijkt dat racisme wordt ontkent door de racist. Statistisch bewijs hiervoor ontbreekt. Toch wordt deze conclusie gegeneraliseerd naar heel Amsterdam. Alsof een groot deel van de Amsterdammers racisme ontkent, minimaliseert en geen verantwoordelijkheid neemt. Een zeer overhaaste generalisatie dus.

Institutioneel racisme

Al weken lang vraag ik bij verschillende mensen op Twitter naar statistisch bewijs van institutioneel racisme. Het rapport concludeert: “Samengevat tonen de meldingen institutioneel anti-zwart racisme aan in de regio Amsterdam” (pagina 51). Ook hiervoor ontbreken de cijfers. Ook voor deze samenvatting worden enkel anekdotische verhalen als bewijsvoering aangeleverd. Geen statistische analyse, maar ervaringen bewijzen institutioneel racisme.

De enige conclusie die ik kan trekken is: het onderzoek anti-zwart racisme klopt van geen kant. De bewijsvoering voor veel van de beweringen zijn gebaseerd op anekdoten van mensen die racisme hebben ervaren. De cijfers achter de beweringen ontbreken vaak.

Overigens komt The Post Online, op basis van het rapport, met een heel ander verhaal dan NU.nl. The Post Online kopt met: “Nauwelijks anti-zwart racisme in Amsterdam,” terwijl NU.nl kopt met: “Antizwart racisme in Amsterdam wordt vaak ontkend.” Twee compleet verschillende verhalen op basis van hetzelfde rapport. Dit is uiteraard enkel een constatering. Wat je met deze constatering doet, is aan jezelf.

Reacties

Laat een Reageren

U kunt deze gebruiken HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>