Subnavigatie

X

De Nexit Partij komt met standpunten

Nederland – De Nexit Partij (DNP), een politieke partij in oprichting, kwam op zondag 22 december 2019 met een manifest. In dit manifest beschrijft de partij haar 20 standpunten. Met uiteraard als eerste standpunt: een Nexit. Een aantal standpunten kunnen wij ons wel in vinden, zoals het aanpakken van kindermisbruik, en de vermindering van de bureaucratie. Andere standpunten zijn echter zeer controversieel: zoals het afnemen van het paspoort bij het huwen met een niet-Nederlander of niet-Nederlandse.

Naast een Nexit wil de partij herinvoering van een bindend referendum en meer directe democratie via de overheidswebsite. De partij neemt ook het standpunt in voor een complete migratiestop.

Een aantal opvallende standpunten zijn het afschaffen van het koningshuis als staatshoofd en gekozen politie leiding. Daarnaast wil de partij een regeling invoeren dat ervoor zorgt dat bij het huwen met een buitenlander het Nederlandschap wordt ontnomen.

De complete stop op immigratie is natuurlijk waanzin. Het grootste deel van de immigratie bestaat uit Europese migranten, die onder het Akkoord van Schengen het recht hebben om zich vrij te vestigen in elk Europees land. Deze Europese migranten vormen doorgaans geen probleem in ons land, gezien zij over het algemeen ook joods-christelijke normen en waarden aanhangen.

Het koningshuis afschaffen klinkt als voordelig, maar wegen de baten wel op tegen de kosten van een president? Een president moet worden gekozen, waarvoor verkiezingen moeten worden gehouden, betaalt met belastinggeld. Evenmin woont ook de president in een ambtswoning en ontvangt deze loon op kosten van de belastingbetaler. Overigens heeft de koning geen enkele macht. Misschien is onze koning zelfs de redding van onze soevereiniteit.

Eveneens wil de partij een gekozen politie leiding. Wat betekent dit voor de onafhankelijkheid van de politie? Krijgen we dan in de grote steden een klimaatpolitie in Amsterdam en op Enkhuizen een inquisitiepolitie? Of krijgen we dan politie leiding die, voor het behoud van haar politieke machtspositie, giften aanneemt van personen, om een oogje dicht te knijpen bij overtreden van de wet? Het lijkt ons in ieder geval geen beter alternatief voor het huidige systeem waarbij de politie leiding wordt gekozen op basis van prestatie binnen de politiemacht en leiderschapskwaliteiten. Het is overigens te betwisten of dit voorstel überhaupt wel past binnen het principe van de Trias Politica, waarbij politiek en handhaving van elkaar gescheiden zijn.

Tot slot, punt 19: bij het huwen van een niet Nederlander of Nederlandse wordt het paspoort ontnomen. Sommigen maakten direct de vergelijking met de NSDAP en de Nazipartij. We kunnen deze vergelijking begrijpen. Het lijkt heel veel op het beschermen van het Duitse bloed waarbij het huwelijk tussen niet-joodse Duitsers en joodse Duitsers werd verboden. Er is echter wel een nuance verschil. De DNP verbiedt het huwelijk met een buitenlander of buitenlandse namelijk niet direct. Het kan echter wel worden geïnterpreteerd als een indirect verbod.

Misschien vindt u dit ook leuk:

Reacties

Laat een Reageren

U kunt deze gebruiken HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up