Subnavigatie

X

Europese Unie is een Toren van Babel

Foto:  Toren van Babel, Bruegel (circa 1565) & EU vlag | © Wikipedia Commons, CC BY-SA 2.0-licentie, & EU

De Europese Unie trekt steeds meer macht naar zich toe. Lidstaten leveren hun macht in en verliezen daarmee daadkracht. Nederlandse rechtbanken volgen nu niet alleen de Nederlandse wetten, maar ook Europese wetten en internationale wetten. Het doel van de Europese Unie is één Europa met één cultuur en één volk. Dit deed mij denken aan het verhaal over de Toren van Babel. De Europese Unie is een Toren van Babel.

Het verhaal gaat dat grote leiders uit het verleden, ook al waren ze ongelovig, de Bijbel kenden. Zij moeten dan wel ooit het verhaal over de Toren van Babel gehoord hebben. Dit verhaal staat opgeschreven in Genesis 11 en gaat over de mensheid. Het verhaal moet men vooral niet letterlijk interpreteren. Net als met zoveel verhalen in de Bijbelboeken, heeft dit verhaal een achterliggende boodschap.

Eén taal en dezelfde woorden

In het verhaal over de Toren van Babel, spreken alle mensen één taal en dezelfde woorden (Gen.11:1). Dit slaat op de eenheid van de mensen. Men zou dit kunnen interpreteren als dat men dezelfde cultuur aanhing, dezelfde waarden en normen, dezelfde gebruiken en rituelen. De EU streeft ook naar één cultuur: de Europese cultuur. We zien bijvoorbeeld dat nationale feesten worden afgeschaft of weggezet als racistisch. Neem bijvoorbeeld het stiergevechten in Spanje en het sinterklaasfeest in Nederland. Ook wordt ons wijsgemaakt dat de islam thuishoort in Europa, terwijl Europa eigenlijk (bijna) altijd compleet heidens, joods en christelijk is geweest.

In Nederland leven we onder Nederlandse normen en waarden. Deze verschillen met Griekse normen en waarden. Om één cultuur te vormen, heeft de EU ervoor gekozen om deze nationale culturen onder te schikken aan de Europese normen en waarden. Deze werden in 2004 vastgelegd in een Europese Grondwet, maar dit werd in 2005 tegengehouden door referenda in o.a. Nederland en Frankrijk. Uiteraard zullen ze dit op een later moment weer proberen, waarvoor het Verdrag van Lissabon een stap in die richting is.

De mensen van Babel kwamen samen om een stad te bouwen met een grote toren dat zal reiken tot in de hemelen. Voor deze toren gebruikten ze bakstenen, en teer als mortel. Zij deden dit zodat ze een naam voor zichzelf konden maken, en niet weer over de aarde verspreid zouden worden (Gen.11:3-4).

Hoogmoet…

Men begon wel aan het bouwen van de toren, maar deze kwam nooit af. Deze toren wordt door sommigen geïnterpreteerd als de piramidevormige torens die men in Babylonië maakte, een zogenaamde ziggoerat. Het best bewaarde ziggoerat is de Chogha Zanbill in Iran. Echter kan deze toren ook worden geïnterpreteerd als de lust naar macht. De toren staat symbool voor de natuurlijke hiërarchie van de mensheid met een god, of tot god verheven, figuur aan de top. Zoals het Oog van Horus (Oog van Ra) aan de top van de piramide bij de orde van de Illuminati.

Het oog staat symbool voor het feit dat diegene die aan de top staat, alziend is. Het is alsof je de rode pil hebt genomen in de Matrix: ineens zie je de onaangename waarheid. De persoon aan de top heeft een heel doosje rode pillen op en ziet enkel nog de waarheid. Dit geeft deze persoon alle macht over een ieder die niet aan de top staat.

De Toren van Babel is zo’n toren. In Babel wilde men net als God de complete waarheid zien en daarmee alle macht over de wereld en de mensheid hebben. Bij de Europese Unie proberen ze hetzelfde. Ze proberen steeds meer macht naar zichzelf toe te trekken door zelf de waarheid te bepalen. Zo zet de EU zich actief in tegen het bestrijden van fakenews: desinformatie. De Europese Commissie start bijvoorbeeld een Europees online platform tegen desinformatie.

Daarnaast trekt de EU meer macht naar zichzelf toe door overdracht vanuit de lidstaten. Steeds meer wetten worden gemaakt door de Europese Commissie, in plaats van nationale parlementen. De Europese Commissie doet wetsvoorstellen, het Europees Parlement keurt deze, en de nationale parlementen moeten maar een weg vinden om deze juist te implementeren.

…komt voor de val

God keek neer naar de mensen in Babel en zag wat zij aan het doen waren. Zolang de mensen één taal en dezelfde woorden spraken, waren ze tot alles in staat. Alles wat ze plannen, zal dan mogelijk zijn. Dit liet God niet toe en Zij gingen naar beneden om voor verwarring te zorgen, zodat zij niet meer dezelfde taal zouden spreken. En zo verspreidde God de mensen over de aarde, omdat God verwarring bracht in de taal en de woorden die men sprak (Gen.11:5-9).

Dit deel van het verhaal zien we vaker terugkomen in de Bijbel, maar in andere vormen. Steeds als de mensheid zich afkeert van God, zorgt God ervoor dat de mensen worden verspreid over de aarde. God staat hier symbool voor onze natuur: de menselijke natuur. Als we ons afkeren van onze natuur: dat wij kwetsbaar en vergankelijk zijn; en ons verheven tot goden, komen wij op gegeven moment ten val. Onze machtswaanzin brengt onze ondergang, want de mens laat zich niet bezweren door menselijke macht. Dit zien we keer op keer in de menselijke geschiedenis terugkomen.

We zien in de EU dat landen als Hongarije en Polen zich afkeren van de bezwering door de politici in Brussel en Straatsburg. Zij weten hoe het is om vanuit een centraal punt te worden geregeerd. Het plan van de Sovjet Unie was namelijk ook het vormen van één Sovjet Volk. Daarnaast kent Polen ook een periode waarin de nazi’s één Germaans volk wilde creëren. Ik stel de EU niet gelijk aan het nazi regime of het sovjet regime, maar er is wel veel overlap.

Van de Sovjet Unie en Duitsland onder het nazi regime kwamen uiteindelijk ten val. Ook hun leiders streefden erna om één volk te vormen, één cultuur, met één taal. De val van de Sovjet Unie begon toen Gorbachev het juk van de Oostblok landen wegnam en hen meer vrijheid gaf. Hij stond meer democratische systemen toe, zoals een meerpartijenstelsel en verkiezingen. De EU doet momenteel precies het tegenovergestelde. De EU centralizeert haar macht in Brussel en Straatsburg bij Eurocraten in het Europese Parlement en een select groepje dat de Europese Commissie heet. Door meer macht naar zich toe te trekken, bouwt de Europese Unie aan hun Toren van Babel.

Na de val

Wat er na de EU komt, kunnen we enkel op speculeren, of we leren van de geschiedenis. Men zegt wel eens dat de geschiedenis zich herhaalt. Dit klopt echter niet helemaal. Een (waarschijnlijk verkeerde) citaat van Mark Twain zegt: de geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt. Laten we hopen dat beide gezegden geen gelijk krijgen, want anders staat ons niet veel goeds te wachten na de val. De Europese Unie is een Toren van Babel dat langzaam begint te wankelen. Het is een kwestie van tijd voordat de mensen opnieuw zullen worden verward en vervolgens verspreid over de aarde.


Voorbeeld: Von der Leyen vraag voor meer geld en meer macht naar EU tijdens de coronacrisis. Ook vroeg de EU om meer geld en macht in verband met de klimaatcrisis. Daarnaast vroeg de EU om meer geld en macht in verband met de migrantencrisis. Elke crisis binnen de EU is een aanleiding om meer macht en meer geld te ontvangen van de lidstaten.

Misschien vindt u dit ook leuk:

Reacties

Laat een Reageren

U kunt deze gebruiken HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>