Vattenvall elke dag een beetje ‘grijzer’

Foto: Ontbossing | © Crustmenia

Diemen – Groene energie is helemaal hot! De omschakeling van grijze naar groene energie is in volle gang. Elke dag bouwen we wereldwijd tientallen windturbines en leggen we hectaren aan zonnevelden aan. Echter zit er nog één doorn in het oog van de renewables: biomassa.

Biomassa klinkt heel natuurlijk, en dat is het ook. Een biomassa centrale verbrand (vaak) houtsnippers om energie op te wekken. De grondstof voor deze soort centrale is overal aanwezig. Bomen in de bossen, mest van dieren, rioolslib, enzovoorts. Een constante stroom van brandstof rechtstreeks uit de natuur.

Omdat de grondstof hernieuwbaar is, wordt deze energie ‘groene energie’ genoemd. De ultieme bron van energie en dus heel goed voor de natuur, zou men denken. Maar is het ook goed voor het klimaat?

Twee van de doelen van de energietransitie zijn: onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen, en: een kleinere ‘footprint’ op het klimaat. Met biomassa wordt het eerste doel zeker bereikt. We zijn dan niet meer afhankelijk van bronnen die op kunnen raken (hoewel dat nog wel een poosje duurt, als men naar de wereldwijde voorraden kijkt). Het tweede doel, het klimaat, lijdt echter door biomassa.

Bij de verbranding van biomassa komt veel koolstofdioxide vrij, zelfs meer dan bij gas en steenkool. Deze wordt wel weer opgenomen door het aanplanten van nieuwe bomen en planten, die vervolgens weer kunnen worden verbrand, maar daar gaan meerdere jaren overheen. Een boom dat er twintig jaar over deed om te groeien, wordt in nuttele minuten (of zelfs seconden) verbrand in een biomassa centrale. Er komt dus 20 jaar aan opgeslagen koolstof vrij en het duurt waarschijnlijk ook weer 20 jaar om deze hoeveelheid koolstof op te nemen door één boom.

Daarnaast worden plantaardige olieën (zoals palmolie) als brandstof gebruikt. U weet wel, dezelfde plantaardige olieën die leiden tot gigantische boomkap in de Indonesische oerwouden en afname van de biodiversiteit. Juist deze oerwouden zijn de longen van onze planeet en nemen jaarlijks tonnen aan koolstofdioxde op.

Andere bronnen van deze ‘groene’ manier van energie opwekken, komen van de landbouw en veeteelt. Neem bijvoorbeeld mest van dieren: deze mest, in combinatie met andere uitwerpselen van dieren, zorgt niet alleen voor uitstoot van koolstofdioxide bij de verbranding, maar draagt ook bij aan de methaan uitstoot. Methaan is een veel sterkere broeikasgas dan koolstofdioxide. In de landbouw worden mais en koolzaad als energiebron verbouwd. Op zich een slim idee, tenzij we bodemuitputting ook mee gaan laten tellen.

Het probleem van de biomassacentrale is vooral de oorsprong van de grondstof. Want vergeet niet dat de meeste plantaardige olieën met zwaar vervuildende dieselaangedreven schepen naar hier moeten worden gebracht. Daarnaast telt ook het landgebruik mee. Land dat we anders gebruiken voor voedsel, wordt bij biomassa gebruikt voor de verbrandingsoven. Kortom, het hele proces zou kritisch moeten worden bekeken, om vervolgens te bepalen of deze switch naar biomassa wel zo ‘groen’ is.

Wat heeft dit te maken met Vattenval, zult u waarschijnlijk denken. Vattenval profileert zichzelf als een ‘duurzame’ organisatie en promoot vooral bezig te zijn met het klimaat. Onlangs opende Vattenval echter een biomassacentrale die twaalf jaar lang koolstofdioxide (en fijnstof) zal uitstoten. Daarna gaan ze wel vergroenen naar andere bronnen: zoals aardwarmte. Kun je jezelf als organizatie wel profileren als ‘duurzaam’ en ‘groen’ richting klanten, terwijl je op hetzelfde moment een discutabele vorm van energie opwekken implementeert?

Vattenvall is overigens niet de enige energiemaatschappij zijn die zichzelf profileert als ‘duurzaam’ en ‘groen’, terwijl die claim niet 100% klopt. De RWE profileert zich namelijk ook als een bedrijf dat schone energie opwekt. Terwijl in de Eemshaven een kolencentrale van de RWE Nederland van elektriciteit voorziet. Het lijkt er vooral op dat energieorganizaties goodwill willen creëren met hun duurzame en groene verhalen. Net zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, in werkelijkheid, niet meer is dan een mooi verhaal.

Bronnen gebruikt voor dit artikel (op alfabetische volgorde):
Covenant biomassacentrale Diemen
Milieu Centraal
NH Nieuws
RWE
Trouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll Up