Geen D66-kartel in rechterlijke macht

Foto: Vrouwe Justitia | © AJEL

De afgelopen tijd is er veel te doen om de rechters in Nederland. Ze zouden een politieke voorkeur hebben. Vooral prominente figuren van partijen als Partij Voor de Vrijheid (PVV) maken deze claims. De claim is vaak dat de rechterlijke macht zou worden overheerst door D66 rechters. Ook aanhangers van de PVV, maar ook Forum voor Democratie (FvD), geven aan dat er sprake is van een D66-kartel in de rechtelijke macht. Zo spreekt Geert Wilders vaak over “D66-rechters”.

Om deze claim te onderzoeken, hebben we gezocht naar het meest recente onderzoek naar het stemgedrag van rechters in Nederland. Voor zover bekent, is er niet een dergelijk onderzoek. Er is echter wel een onderzoek gedaan naar het stemgedrag van toekomstige magistraten in 2010. Dit onderzoek is echter niet meer te vinden bij de originele bron.

Voor onze analyse moeten we het dus doen met de data die we kunnen vinden op het Reformatorisch Dagblad:

Als we puur kijken naar de frequentie, zien we dat 31% van de aankomende magistraten een voorkeur had voor D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2010. Opvallend is dat 25% aangaf het nog niet te weten of helemaal geen voorkeur te hebben. We moeten echter een Chi-squared goodness-of-fit analyse gebruiken om te bepalen of dit buiten proporties is.

Op basis van de data hebben we de bovenstaande tabel opgemaakt. In deze tabel zijn de geobserveerde waarden (f) afgezet tegen de verwachte waarden (e). Door de som van het verschil (f-e) en het kwadraat van dit verschil, gedeeld door de verwachte waarde Σ[ ((f-e)²)/e] te nemen, krijgen we de Chi-squared waarde (Chi²) van 1,1180. We hebben aangenomen dat de data binomiale verdeelt is en een verplichte vertrouwensniveau van 95% gehanteerd (a = 0.05) . De Chi-squared waarde die daarbij hoort is 19. De berekende Chi-squared waarde valt niet in de afwijzingsregio. We kunnen dus niet de null hypothese ontkrachten. Op basis van de beschikbare data en deze analyse kunnen we dus concluderen dat er geen sprake is van een buiten proportionele hoeveelheid aankomende D66 voorkeur hebbende magistraten. De claim van Geert Wilders is dus waarschijnlijk onjuist.

We moeten deze analyse echter wel met een korrel zout nemen. We weten namelijk niet hoe groot de onderzoekspopulatie is geweest. We weten ook niet waar dit onderzoek precies heeft plaatsgevonden. Het zou kunnen dat stemgedrag anders is voor aankomende magistraten die uit het noorden van ons land komen, dan uit de Randstad (om maar een voorbeeld te noemen). We kunnen ook niet de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek toetsen, omdat deze gewoon niet meer beschikbaar is.

Eén gedachte over “Geen D66-kartel in rechterlijke macht

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll Up