Subnavigatie

X

Koningshuis redding soevereiniteit?

Foto: Koninklijke familie op Prinsjesdag 2011 | © Wikipedia Commons

Nederland – Het Koninkrijk der Nederlanden ligt onder vuur. Sinds 1815 regeert de familie Van Oranje-Nassau over ons kleine kikkerlandje. Vlak na de bevrijding van ons land in 1814 werd de eerste Nederlandse grondwet opgesteld binnen een Nederlandse monarchie*. Sinds het medeoprichten van de Europese Unie, en het verder vormgeven van de Federale Staten van Europa, heeft onze regering soevereiniteit overgedragen aan dit nieuwe bestuursorgaan. De vraag is echter: is dit wel binnen de grenzen van de grondwet?

In artikel 1 van deze grondwet van 1814 staat beschreven dat de soevereiniteit der Verenigde Nederlanden enkel is en blijft opgedragen aan Zijne Koninklijke Hoogheid Willem Frederik Prins van Oranje Nassau, en zijn wettige nakomelingen. Hieruit blijkt dat de Koning de enige macht heeft om soevereiniteit af te staan, want deze soevereiniteit behoort de Koning toe.

Echter, tijden veranderen: de grondwet werd meerdere malen aangepast. De soevereiniteit werd vervangen door de kroon (1887, artikel 11), en de kroon door het Koningschap (1983, artikel 25). Echter, is de betekenis hetzelfde gebleven. De Koning behoort de soevereiniteit, kroon en het koningschap toe. Ondanks het feit dat de Koning enkel een ceremoniele taak vervult, is de Koning dus de eigenaar van ons koninkrijk.

In 2005 werd door een referendum voorkomen dat de Europese grondwet zal worden ingevoerd. Ook in Frankrijk stemde men tegen een Europese grondwet, waardoor het hele plan van tafel werd geschoven. In plaats daarvan kwam het Verdrag van Lissabon.

Toch draagt onze regering regelmatig macht over aan de EU. Ook rechters stellen steeds vaker Europese wetten boven de Nederlandse wet. Het overdragen van macht naar de EU en het feit dat de Europese wet boven de Nederlandse wet wordt gesteld, is een overdracht van onze soevereiniteit.

Nederland (het land) maakt onderdeel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het overdragen van soevereiniteit naar de EU gaat buiten de Koning om. Op zich logisch, want de ministers zijn verantwoordelijk en de Koning heeft geen macht. Het compleet overdragen van de soevereiniteit van ons koninkrijk naar de EU zal echter betekenen dat de Koning afstand moet doen van het koningschap.

Dit is echter in strijd met de grondwet. Sinds 1884 is namelijk in de grondwet opgenomen dat de Koning onschendbaar is: “De Koning kan dan ook niet gedwongen worden af te treden naar aanleiding van een politieke handeling.” Dat de regering ons koninkrijk laat opnemen in de Europese superstaat, is dus een onmogelijkheid en onwettig. Het koningshuis is daarmee misschien de enige redding voor onze soevereine status.

* Voetnoot: De eerste grondwet was de Staatsregeling van 1798, er was echter geen sprake van een monarch maar een republiek. Om die reden hebben we ervoor gekozen om deze grondwet buiten beschouwing te laten.

Misschien vindt u dit ook leuk:

Reacties

Laat een Reageren

U kunt deze gebruiken HTML tags en attributen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up